Duurzame website
De hostingprovider van deze website heeft zijn servers ondergebracht in een groen-datacenter

Duurzaam Bouwen

Met duurzaam bouwen belasten we - nu en in de toekomst - het milieu zo min mogelijk bij het maken, gebruiken, renoveren of slopen van gebouwen. Ik ben medeoprichter van Duurzaam Bouwen Arnhem en lid van DNA in de Bouw. Via deze platforms houd ik mijn kennis op het gebied van duurzaam (ver)bouwen up-to-date en kan ik deze delen met andere geïnteresseerde ondernemers binnen en buiten de regio Arnhem.

Bij duurzaam (ver)bouwen moet u denken aan het volgende:

  • Gebruik van materialen met een lange levensduur en materialen die bij productie en sloop weinig milieubelastend zijn, bijvoorbeeld isolatie van vlas of cellulose.
  • Toepassen van duurzaam gewonnen bouwmaterialen, zoals hout met FSC- of PEFC-keurmerk.
  • Goed isoleren van de woning om de energievraag te beperken door het toepassen van een isolatiepakket met een hoge Rc-waarde en HR++ isolatieglas met een lage U-waarde.
  • Bouwen van een Passief huis of een nul-energiewoning, waarbij het energieverbruik voor warmte en/of elektra tot bijna nul wordt teruggebracht.
  • Toepassen van energiezuinige installaties met warmteterugwinning voor ventilatie en douchewater.
  • Gebruik van duurzame energiebronnen, zoals zonne-energie en aardwarmte.
  • Toekomstig gebruik van de woning meenemen in het verbouwingsplan, zodat de woning eenvoudig kan worden aangepast aan de in de tijd veranderende eisen.
  • Zoveel mogelijk hergebruiken van materialen en bij onderhoud een goede afweging maken tussen (deel)vervanging of reparatie.
  • Scheiden van bouw- en sloopafval, waardoor hergebruik makkelijker wordt.

Bovengenoemde principes van duurzaam bouwen heb ik al voor een deel in mijn werkwijze geïntegreerd. Uiteraard bepalen we in gezamenlijk overleg welk niveau duurzaam bouwen u wilt toepassen en stemmen daar de uitvoering op af.

Het aanpassen en levensloopbestendig  maken van woningen, waardoor u als klant langer in uw vertrouwde omgeving kan blijven wonen, past ook in mijn visie op duurzaam bouwen.

Logo
Achtergrond Duurzaam