Samen (ver)bouwen

Visie

Zorgvuldige bouwbegeleiding en uitvoering
(Ver)bouwen is veelal ingrijpend voor uw leefsituatie, en gaat gepaard met het nodige ongemak. Een klein bedrijf als Aannemersbedrijf Van der Kleij kan dat ongemak enigszins beperken omdat u primair met één persoon te maken heeft als aanspreekpunt voor het bouwproces. Bovendien heb ik veel ervaring met verbouwingen in bewoonde panden en kan ik mij goed inleven in de consequenties die de werkzaamheden voor u persoonlijk hebben.

(Ver)bouwen doe je samen
Samenwerken in een goede sfeer leidt tot het beste resultaat. Onder samenwerken versta ik het volgende:

  • samen met u als klant, en - zo nodig - met een architect het plan uitdenken;
  • samen met goede vakmensen en onderaannemers het plan uitvoeren.

Duurzaam bouwen en Meer met Minder Energie / energiebesparing staan bij Aannemersbedrijf Van der Kleij hoog in het vaandel.

Het kan altijd goedkoper ...

Logo
Achtergrond Visie