Foto Werkwijze

Werkwijze

Ik werk bij voorkeur in een bouwteam. Als ik in een vroeg stadium bij het plan betrokken ben, kunnen we met elkaar tot een optimaal resultaat komen, omdat:

  • ik me een goed beeld kan vormen van het gewenste eindresultaat in stijl en in beleving;
  • ik mijn kennis kan inbrengen bij de te maken keuzes en u van advies kan dienen;
  • de consequenties voor uw priv├ęsituatie vroeg duidelijk zijn en deze in onderling overleg zo veel mogelijk beperkt kunnen worden;
  • het werk sneller verloopt: het plan is immers goed doordacht en veel keuzes zijn al vooraf gemaakt.
Op deze manier worden onnodige of dubbele kosten vermeden.

Het bouwproces omvat in het algemeen de volgende stappen:

  • Kennismaking en inventarisatie van uw wensen en opname van de werkzaamheden.
  • Op basis van een gedetailleerde, open begroting in een aantal rondes het plan verfijnen om tot een optimaal resultaat te komen, zowel financieel als qua eindresultaat.

Aan de uitvoering gaat een gedegen voorbereiding vooraf, zoals planning op basis van de begroting en inzet van personeel en onderaannemers.
Dit alles geeft overzicht in het bouwproces.

  • Regelmatig overleg tijdens de bouw om het werk te sturen en de puntjes op de i te zetten en waar nodig het werk aan te passen als u wijzigingen wilt aanbrengen.
  • Een goede nazorg na oplevering is standaard.

Verbouwen en stof

Een lastige bijkomstigheid, zowel voor u als voor de mensen die het uitvoeren.
Wij hebben de oplossing! Lees verder >>


Logo
Achtergrond Werkwijze